Rátka-Vasút menti klinotilolitos riolittufabánya

A bánya Rátka község határában található. A bányából a zeolit üzemszerű termelése 1980-ban kezdődött, kezdetben pár 100 tonnás, majd egyre növekvő mennyiséggel az évi termelés 12-15 000 tonna között mozgott. A bánya műrevaló ásványvagyona mintegy 4 millió tonna klinoptilolitos riolittufa, mely a jelenlegi igények mellett több 100 éves nyersanyag ellátottságot jelent, s az sem okoz problémát, ha a zeolitok utáni igény a jelenleginek többszörösére emelkedik.

A 80-100 m-es vastagságú felső-szarmata korú haszonanyag a Tokaj-hegységi riolittufa szintek tektonikusan legjobban kiemelt II.sz. szintje. A fedőben 0-15 m vastagságú plesztocén-negyedkori löszös vályog és törmelékes agyag található, a fekü alsó-szarmmata korú agyagmárga.

A haszonagyag kitermelése külszíni műveléssel, kőzetszaggatásos jövesztéssel történik. A nagyobb darabok Hidraulikus-kalapáccsal történő aprítása után, mobil törővel 0-80 mm töret készül, mely anyag gépkocsi szállítással jut a szerencsi telephelyre, ahol további aprítás, szárítás, osztályozás és kiszerelés után kerül értékesítésre.

A nyersanyag és az őrlemények általános minőségi paraméterei és egyéb tulajdonságai:

A klinoptilolitos riolittufa átlagos ásványi összetétele:
Klioptilolit 45-65%
Mordenit 3-10%
Kvarc 10-15%
Amorf kovasav 4-5%
Vulkáni üveg 8-10%
Montmorillonit 6-8%
Illit 4-7%
Földpát 3-5%
A klinoptilolitos riolittufa átlagos kémiai összetétele:
SiO2 68-72%
Al2 10-13%
TiO2 0,1-0,4%
Fe2O3 1-2,5%
FeO 0,05-0,1%
MgO 0,3-0,8%
CaO 1,1-2,4%
Na2O 0,5-2,0%
K2O 2,7-4,3%
Izz. veszteség 7-8%

A kőzetalkotó ásványok mennyiségi aránya a kitörési centrumtól való távolság, valamint a kitörési intenzitás és felbontási fok függvényében változik. A klioptilolit és a mordenit tartalom a hasznos tulajdonságok legfőbb hordozója. Hasznos tulajdonságaik azonban nemcsak ebből a két ásványból, hanem ezek és a kísérő ásványok egymásra hatásainak kumulatív összegződéséből tevődnek össze. A kísérő ásványok közül a vulkáni üveg elősegíti és fokozza a hasznos tulajdonságokat, de az ásványok (montmorillonit, illit) jelenléte is előnyös. A többi komponensek, mint a kvarc, amorf kovasav, földpát semlegesek.

Ezekkel magyarázható, hogy az aránylag alacsony zeolittartalom ellenére az itt található klinoptilolitot Európa egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező zeolitjaként emlegetnek. A hasznos tulajdonságokat meghatározza a komponensek együttes, átlagos kémiai összetétele is.

Átlagos nyomelemtartalom:
Ni Nikken 8-10 mg/kg
Co Kobolt 0,5-1,0 mg/kg
Pb Ólom 12-17 mg/kg
Cu Réz 2,5-4,0 mg/kg
Sb Antimon 55-60 mg/kg
Te Tellur 80-110 mg/kg
Ga Gallium 14-18 mg/kg
Sc Szkandium 8-12 mg/kg
Ti Titán 7000-9000 mg/kg
V Vanádium 25-35mg/kg
Cr Króm 8-10 mg/kg
Mn Mangán 90-110 mg/kg
Li Litium 55-65 mg/kg
Be Berillium 3,5-4,5 mg/kg
Cs Cézium 8-12mg/kg
Ba Bárium 700-900 mg/kg
Rb Rubidium 70-90 mg/kg
La Lantán 50-70 mg/kg
Y Ittrium 20-30 mg/kg
Yb Itterbium 20-30 mg/kg
Nb Niobium 14-18 mg/kg
In Indium 0,5-1,5 mg/kg
Sn Ón 3-5 mg/kg
Zn Cink 8-11 mg/kg
B Bór 3-4 mg/kg
Hg Higany 0,02-0,03 mg/kg
As Arzén 1,2-2,3 mg/kg

Az alumínium sajátos tulajdonságai lehetővé teszik a nyomelemek leadását, akár a talaj, akár az állati szervezetek számára, így az állati és növényi nyomelem forgalomra mintegy katalizálólag hatnak.

Átlagos ioncserélő és adszorpciós kapacitások:
NH4 Ioncserélő kapacitás 1,2-1,5 mekv/g
Ag Ioncserélő kapacitás 1,7-1,8 mekv/g
NH3adszorpció 90-95 ao ml/g
CO2 adszorpció 58-60 ao ml/g
Dinamikus vízadszorpció 26-30 mg/H2O/g
Átlagos toxikus fémtartalmak:
Megnevezés Engedélyezett érték Mért érték (mg/kg)
Pb Max 30 12-17
Hg Max 0,05 0,02-0,03
As Max 10 1,2-2,3
Cu Max 6 2,5-4,0
F Max 50 30-35
Cd Max 0,075 0,02-0,05